Expertvittne

För att lösa en tvist vid en rättegång krävs ibland att oberoende personer med särskild kunskap eller skicklighet inom ett visst område deltar med opartiska fakta. Dessa kallas för expertvittne eller sakkunnig som genom systematisk problemlösning i sina områden tar fram viktiga svar för att rättvisa beslut skall kunna fattas i en rättegång. CSI Nordic tillämpar sin expertis inom metallurgi, materialvetenskap och maskinteknik på materialteknisk utredning av incidenter och olyckor som är eller kan bli föremål för tvister eller åtal. I över 25 år har grundaren av CSI Nordic utvecklat sina kunskaper och färdigheter inom det materialtekniska området. CSI Nordic tillhandahåller konsulttjänster, stöd till tvister och expertvittne i fall som rör alla sorters material. Våra vittnesmål gör skillnad.

Vi har vid flera tillfällen agerat expertvittne och utfört rotorsaksundersökningar av skador samt granskning av dokument och tekniska utredningar. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!