Materialprovning

CSI Nordic erbjuder materialprovning och verifiering av mekaniska egenskaper hos komponenter och delsystem. Vi utför korrosionsprovning, nötningsprovning och hållfasthetsprovning. Provningen lägger grunden för en säkrare och effektivare produktutveckling.

Dragprovning

CSI Nordic utför dragprovning, böjprovning och kompressionsprovning av metaller, plaster och fibermaterial. Provningen kan utföras enligt den provningsstandard som önskas, men kan även skräddarsys efter kundens önskemål. CSI Nordic ansvarar för att prover tillverkas enligt provningsstandarden med avseende på geometri och ytfinhet. Vi kan fräsa och svarva ut dragprover ur valda områden i stora metallstycken. Om det behövs kan specialanpassade fixturer tas fram för att möjliggöra provningen. Vi kan även utföra dragprovning av miljöprovade komponenter. T.ex. så kan komponenterna utsättas för UV-strålning, värme- eller fuktexponering innan provningen.

Komponentprovning

CSI Nordic är AFRY-partner och samarbetar med AFRY Test Center (ATC) som har lång och dokumenterad erfarenhet av materialprovning och verifiering av mekaniska egenskaper hos komponenter och delsystem. AFRY kan till exempel utföra provning av statisk hållfasthet, konstantamplitudprovning, spektrumprovning, vridutmattning och flerkanalig provning. AFRY Test Center utför många projekt med utmattningsprovning av komponenter till fordon och maskiner. AFRY:s provningsingenjörer tar även fram utmattningsdata och Wöhlerkurva. Vi kan skräddarsy provningen efter dina önskemål så att provningsförhållandena efterliknar de för den verkliga applikationen. Efter provningen utför CSI Nordic material- och felanalys med SEM och ljusmikroskop för att ta reda på orsaken till sprickbildningen. Genom att erbjuda en helhetslösning avseende både provning och utvärdering kan vi bistå med värdefull information i produktutvecklingsfasen.

Korrosionsprovning

I klimatskåp kan provningar utföras och korrosionshärdighet bestämmas enligt de flesta standardmetoder. CSI utför:

  • Fuktprovningar
  • Korrosionstest med cyklisk variation av luftfuktighet och temperatur
  • Naturliga och accelererade utomhusprovningar
  • Tester för bestämning av härdighet mot punktkorrosion, galvanisk korrosion

Under tiden som provningen fortgår eller efter avslutad provningen utför CSI Nordic utvärdering genom:

  • kvantifiering som t.ex. viktsökning, viktsförlust eller kantkryp
  • material- och felanalys med SEM/EDS och ljusmikroskop för att ta reda vilka delar som korroderar och vilka korrosionsmekanismer som är orsaken.  Målet är att slutligen kunna ge en rekommendation hur produkten kan förbättras.

Åldringsprovning och UV-test

CSI Nordic utför åldringsprovning och UV-tester för att testa livslängd hos i huvudsak gummi, plastkomponenter och limfogar. Genom att variera temperatur och tid, så kan vi erhålla matematiska modeller för prediktering av livslängden.

Genom att mäta hur de mekaniska egenskaperna ändras efter exponeringarna, så kan nedbrytningen kvantifieras. Genom att analysera de exponerade ytorna med hjälp av mikroskopi och kemisk analys kan nedbrytningsmekanismerna bestämmas. Provningsmetodiken lägger grunden för en säkrare och effektivare produktutveckling av plaster och gummimaterial.

Tribologisk provning

CSI Nordic utför tribologisk provning under välkontrollerade förhållanden. Vi kan undersöka inverkan av olika faktorer såsom; kontaktgeometri, motmaterial, typ av smörjmedel, smörjmedelsmängd, temperatur, tid, etc..

Genom att analysera de nötta ytorna med hjälp av olika mikroskopi- och ytanalysmetoder kan de dominerande friktions- och nötningsmekanismerna bestämmas. Provningen lägger grunden för en säkrare och effektivare produktutveckling av tribomaterial.

Kontakta oss så hjälper vi er gärna med att planera och utföra de tester som är lämpligast för er produkts applikation. Varje projekt/produkt är unik och vi skräddarsyr våra analyser och tester för att erhålla relevanta resultat.

Utrustning