Skadeutredning

Tack vare stor erfarenhet och ett välutrustat materiallaboratorium kan CSI Nordic lösa en mängd olika materialproblem. Metodiken bygger på ett systematiskt utredningsarbete där olika analystekniker används för att ringa in orsaken till problemet. Centralt vid utredningsarbetet är kommunikationen med uppdragsgivaren från inledande problembeskrivning och bakgrundsinformation till kontinuerliga avstämningsrapporter.

Systematisk skadeutredning

CSI Nordic utför systematiskt utredningsarbete vid haverier och industriskador. Arbetet består av att samla information om händelser som kan kopplas till haveritillfället. Viktig information kan t.ex. vara konstruktionsritningar, driftsdata eller underhållsrutiner på företaget. Det är viktigt att CSI Nordic snabbt kommer ut på ”brottsplatsen” för att säkerställa att inget ”bevismaterial” går förlorat. Skadan studeras i detalj genom visuell kontroll, uppmätning och fotodokumentation. Ofta kapas delar ut för att sedan studeras i detalj i CSI Nordics materiallaboratorium. Informationen på mikroskopisk nivå från en brottyta kan i många fall förklara historiken kring hur skadan har uppstått. Arbetet kan liknas vid att lägga ett pussel där varje pusselbit gör att bilden av orsaken till haveriet blir klarare. Tyvärr är det inte alltid som alla pusselbitar hittas, men det är då viktigt att göra en bedömning av vilken eller vilka faktorer som är de mest sannolika till att ha orsakat haveriet. CSI Nordic har ett brett och djupt kunnande om material, tillverkningsmetoder, driftspåverkan, nedbrytning, återstående livslängd, funktion och en gedigen erfarenhet av materialanalys.

Undersökning

Vid skade- och haverianalyser utnyttjas ofta följande undersökningsmetoder:

  • Visuell kontroll, uppmätning och fotodokumentation
  • Granskning av ritningar och driftsprotokoll
  • Oförstörande provning av materialets tillstånd och nedbrytningsgrad
  • Undersökning av spricktyp och sprickstorlek samt brottytor
  • Utvärdering och beräkning av spänningsförhållandena under drift
  • Beräkning av spricktillväxthastighet och kritisk sprickstorlek
  • Utvärdering av driftstemperatur och driftsmiljö

Funderar du på varför en komponent havererat, nöts eller inte fungerar optimalt? Kontakta oss så tar vi gärna reda på det!

Källor till skador