Smörjmedelsanalys

Nedbrytning, åldring eller främmande partiklar i smörjmedel kan ställa till med stora kostsamma problem. CSI Nordic kan analysera och identifiera smörjmedlet för att se om rätt smörjmedel har använts samt ta reda på om smörjmedlet är lämpligt för den specifika applikationen. Vi kan även separera främmande partiklar och analysera dessa för att matcha mot kända material med syfte att finna ursprungskällan. Partiklarna kan t.ex. härröra från slitna komponenter i växellådor eller motorer.

Funderar du på vilket smörjmedel som är lämpligast eller har du upptäckt främmande partiklar i ditt smörjmedel? Kontakt oss så hjälper vi dig gärna med liknande frågeställningar!

Utrustning