Tjänster

Materialanalys

CSI Nordic utför materialanalys av alla material. Vi kan analysera material ända ner på atomär nivå och behöver endast några kubikmikrometer av en metall för att bestämma sammansättningen. De mekaniska egenskaperna bestäms med hårdhetsprovning, dragprovning och slagseghetsprovning.

Materialprovning

CSI Nordic samarbetar med ÅF Test Center som har lång och dokumenterad erfarenhet av provning och verifiering av mekaniska egenskaper hos komponenter och delsystem. Tillsammans utför vi korrosionsprovning, nötningsprovning och hållfasthetsprovning. Provningen lägger grunden för en säkrare och effektivare produktutveckling.

Kvalitetskontroll

CSI Nordic undersöker om materialet som man köpt uppfyller kravspecifikationen. Vi mäter t.ex. kemisk sammansättning, sträckgräns, brottgräns och hårdhet.

Skadeutredning

CSI Nordic utför systematiskt utredningsarbete vid haverier och industriskador. Arbetet består av att samla information om händelser som kan kopplas till haveritillfället. Viktig information kan t.ex. vara konstruktionsritningar, driftsdata eller underhållsrutiner på företaget.

Ytanalys

CSI Nordic kan med avancerad ytanalys lösa ytrelaterade problem. Det kan t.ex vara missfärgningar på metallytor, problem med ytrenheten hos material eller kanske vidhäftningsproblem hos skikt. Vi kan bestämma kemisk sammansättning och tjocklek hos nanometertjocka filmer eller mikrometertjocka metallbeläggningar.

Utbildning

CSI Nordic skräddarsyr utbildningar som passar er verksamhet, er personal samt önskemål om tid och plats. Era målsättningar styr innehåll, nivå och längd på kursen. Allt från en kortare inspirationsföreläsning till ett längre utbildningsprogram.

Projektledning

CSI Nordic erbjuder effektiv projektledning med totalansvar för att projekten genomförs inom ramen för prognostiserad tidsplan samt säkerställer att projektmålen uppnås.

Akut problemlösning

Vid akuta driftstörningar, driftstopp eller när det är ont om tid kan CSI Nordic erbjuda de flesta tjänster med kort varsel. Vi rycker ut snabbt och kan jobba utanför ordinarie arbetstid för att få problemet löst så snabbt som möjligt.

Tredjepartsgranskning

CSI Nordic erbjuder tredjepartsgranskning av redan utförda utredningar. Det kan t.ex. handla om tvister mellan olika parter där vi kan erbjuda en objektiv bedömning av redan utförda tekniska utredningar.

Smörjmedelsanalys

Nedbrytning, åldring eller främmande partiklar i smörjmedel kan ställa till med stora kostsamma problem. CSI Nordic kan analysera och identifiera smörjmedlet för att se om rätt smörjmedel har använts samt ta reda på om smörjmedlet är lämpligt för den specifika applikationen. Vi kan även separera främmande partiklar och analysera dessa för att matcha mot kända material med syfte att finna ursprungskällan. Partiklarna kan t.ex. härröra från slitna komponenter i växellådor eller motorer.