Kvalitetskontroll

En vanlig frågeställning inom industrin är om materialet som man köpt uppfyller kravspecifikationen. Om det är fel material i en produkt som redan har introducerats på marknaden kan det bli mycket dyrbara åtgärder som nästintill är omöjliga att reparera. För att undvika dyrbara problem kan CSI Nordic redan i produktutvecklingsfasen utföra oberoende tester av materialkvaliteten från olika leverantörer.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att bestämma ditt materials kemiska sammansättning, mekaniska egenskaper och/eller struktur. Vi jämför resultaten mot befintliga specifikationer för att avgöra om materialet uppfyller kraven eller ej. Vi utför även PMI (positive material identification) och matchar resultat av analysen mot kända standardmaterial.

Utrustning