Ytanalys

CSI Nordic kan med avancerad ytanalys lösa ytrelaterade problem. Det kan t.ex vara missfärgningar på metallytor, problem med ytrenheten hos material eller kanske vidhäftningsproblem hos skikt. Vi kan bestämma kemisk sammansättning och tjocklek hos nanometertjocka filmer eller mikrometertjocka metallbeläggningar.

Yttopografimätning och koordinatmätning

CSI Nordic utför topografisk mätning på produkter för att bestämma ytjämnhet och geometri. Vi utför mätning av makrogeometriska mått med koordinatmätmaskin och mäter ytjämnhet för att kontrollera att komponenter uppfyller toleranskraven. Topografisk mätning används ofta i samband med skadeutredningar för att kvantifiera omfattningen av ytskador som t.ex. korrosionsangreppets djup eller bortnött volym hos en sliten verktygsyta.

Kontakta oss så hjälper vi er gärna med att lösa ytrelaterade problem eller bestämma topografin på era komponenter och jämföra mot befintliga specifikationer.

Kontakta oss

Utrustning

  • Interferensprofilometri, Wyko NT9100. 3D-topografisk kartläggning på nanometernivå.
  • Koordinatmätmaskin, Johansson Coordimatic CEJ 7000. Mäter geometrin hos komponenter med mikrometerprecision.