Den utrustning som CSI Nordic använder är toppmodern och är i stort sett komplett för att utföra kemisk analys, mekanisk provning, och strukturanalys av alla material. Alla inom teamet behärskar samtliga instrument, vilket leder till stor flexibilitet och mycket god problemlösningsförmåga.

Utrustning

Provning/tester

Kemisk sammansättning

 • Elementanalys

Struktur och topografi

 • 3D-ytprofilmätning

Mekanisk provning

 • Dragprovning
 • Tryckprovning
 • Böjprovning
 • Slagseghetsprovning
 • Hårdhetsmätning
 • Repprovning

Tribologisk provning

 • Repprovning
 • Friktionsmätning
 • Friktion/nötning

Korrosionsprovning

Åldring, degradering

 • UV-test/exponering
 • Exponering för syror och baser
 • Klimatprovning
 • Utmattningsprovning

Vidhäftning

Provtillverkning