CSI Nordic utför materialanalys och kvalitetskontroll av alla material. Vi kan analysera material ända ner på atomär nivå och behöver endast några kubikmikrometer av en metall för att bestämma sammansättningen. De mekaniska egenskaperna bestäms med hårdhetsprovning, dragprovning och slagseghetsprovning.

>>Visa mer >>

CSI Nordic utför systematiskt utredningsarbete vid haverier och industriskador. Arbetet består av att samla information om händelser som kan kopplas till haveritillfället. Viktig information kan t.ex. vara konstruktionsritningar, driftsdata eller underhållsrutiner på företaget.

>>Visa mer >>

CSI Nordic erbjuder effektiv projektledning med totalansvar för att projekten genomförs inom ramen för prognostiserad tidsplan samt säkerställer att projektmålen uppnås.

>>Visa mer >>

CSI Nordic erbjuder provning och verifiering av mekaniska egenskaper hos komponenter och delsystem. Vi utför korrosionsprovning, nötningsprovning och hållfasthetsprovning. Provningen lägger grunden för en säkrare och effektivare produktutveckling.

>>Visa mer >>

CSI Nordic kan med avancerad ytanalys lösa ytrelaterade problem. Det kan t.ex vara missfärgningar på metallytor, problem med ytrenheten hos material eller kanske vidhäftningsproblem hos skikt. Vi kan bestämma kemisk sammansättning och tjocklek hos nanometertjocka filmer eller mikrometertjocka metallbeläggningar.

>>Visa mer >>

Vid akuta driftstörningar, driftstopp eller när det är ont om tid kan CSI Nordic erbjuda de flesta tjänster med kort varsel. Vi rycker ut snabbt och kan jobba utanför ordinarie arbetstid för att få problemet löst så snabbt som möjligt.

>>Visa mer >>

CSI Nordic undersöker om materialet som man köpt uppfyller kravspecifikationen. Vi mäter t.ex. kemisk sammansättning, sträckgräns, brottgräns och hårdhet.

>>Visa mer >>

CSI Nordic skräddarsyr utbildningar som passar er verksamhet, er personal samt önskemål om tid och plats. Era målsättningar styr innehåll, nivå och längd på kursen. Allt från en kortare inspirationsföreläsning till ett längre utbildningsprogram.

>>Visa mer >>

CSI Nordic erbjuder tredjepartsgranskning av redan utförda utredningar. Det kan t.ex. handla om tvister mellan olika parter där vi kan erbjuda en objektiv bedömning av redan utförda tekniska utredningar.

>>Visa mer >>

Effektiv problemlösningsmetodik

CSI Nordic har en unik sammansättning av olika kompetenser där alla i teamet har unika förmågor som kompletterar varandra. Systematisk informationsinsamling, hög materialteknisk kompetens och noggrant analysarbete är grunden till CSI Nordics arbetssätt. Mixen av erfarenhet och nyfikenhet har varit en framgångsfaktor för CSI Nordic.

Affärsidé

CSI Nordics affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva konsulttjänster inom materialteknik och ytteknik med fokus på skadeutredningmaterialprovning och materialanalys. Projekten kännetecknas av nära kundsamarbete med projektresultat som omsätts till omedelbar nytta.

0
Kunder
0
Projekt
0h
Svarstid