Projektledning

CSI Nordic erbjuder effektiv projektledning med totalansvar för att projekten genomförs inom ramen för prognostiserad tidsplan samt säkerställer att projektmålen uppnås.

CSI Nordic leder projekt:

  • där komponenters livslängd undersöks med avseende på utmattning, korrosion och nötning
  • inom produktutveckling och materialforskning
  • inom haveri- och skadeutredning.

Kontakta oss gärna med ditt projektförslag så hjälper vi dig att ta det i mål!