Röntgenspektroskopi (EDX)

EDX är en teknik för kemisk analys (elementanalys) av prover. I denna teknik fokuseras en energirik elektronstråle på provet. Den inkommande elektronstrålen kan excitera elektroner från de inre skalen i provets atomer. När detta sker fylls tomrummet i den inre skalet av en elektron från ett yttre skal. Vid denna förflyttning emitteras samtidigt en röntgenfoton. Energiinnehållet i dessa fotoner är specifik beroende på vilket ämne de emitterats ifrån och genom att analysera fotonerna fås den kemiska sammansättningen i provet.

Användningsområden är:

  • identifiering av partiklar, inneslutningar och faser
  • karakterisering av korrosionsprodukter för att identifiera korrosionsmekanismer
  • analys av nötningsskador som t.ex. nötningsoxider
  • bestämning av kemisk sammansättning hos mikrometerstora strukturbeståndsdelar
  • Instrument: PentaFETx3

  • Tillverkare: Oxford Instruments

  • Mäter: Energinivån av emitterade röntgenfotoner

  • Resultat: Kemisk sammansättning

Resultat (Exempel)

EDX-spektrum för rostfritt stål (EN 1.4404).