Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR)

Vid FTIR-spektroskopi bestrålas ett prov (fast, flytande eller gas) med en infraröd ljusstråle av flera frekvenser och mängden absorberat ljus mäts.  Informationen som erhålls (absorptionen vid varje våglängd) är unik beroende på provets kemiska sammansättning vilket möjliggör identifiering av exempelvis en tidigare okänd substans. Typiska användningsområden är att identifiera organiska ämnen som polymerer, oljor eller fetter.

Perkin Elmer Spectrum 100
  • Instrument: Spectrum 100

  • Tillverkare: Perkin Elmer

  • Mäter: Absorbtion, transmission och reflektion av ljus för olika våglängd

  • Resultat: Kemisk sammansättning för organiska material

Resultat (Exempel)

FTIR-spektrum för polyvinylklorid (PVC)

FTIR-spektrum för polyvinylklorid (PVC).

FTIR spektrum för motorolja

FTIR-spektrum för motorolja.