Stereomikroskopi (SLOM)

Vid stereomikroskopi används ett ljusmikroskop som har två strålgångar, ett för varje öga. Provet syns därför från två olika vinklar som gör att en stereobild uppstår, vilket gör att topografiska prover kan analyseras. Användningsområdet är mycket stort men vanligt vid:

  • Kvalitetskontroll av komponenter
  • Studie av brottytor
  • Instrument: SZX16

  • Tillverkare: Olympus

  • Mäter: Geometrier som t.ex. längder, radier

  • Resultat: Förstorad avbild av prover