Universalprovmaskin

Universalprovningsmaskinen används exempelvis för att få information om ett materials sträck- och brottgräns, elasticitetsmodul, duktilitet samt hållfasthet vid böj och tryck. Detta görs genom tester som drag-, böj- och tryckprov.

  • Vi har utrustning för att kombinera provningen med förhöjd temperatur upp till ca. 150 °C för att studera hur ett materials egenskaper påverkas av temperaturen.

Genom att designa och tillverka fixturer och hållare utifrån provets geometri och sammansättning kan vi utföra tester på papper, plaster och övriga material som kan vara känsliga för infästning mot skarpa kanter.

  • Instrument: Universalprovmaskin Inspekt Retrofit 100kN

  • Tillverkare: Hegewald & Peschke

  • Mäter: Last och töjning

  • Resultat: Spänning-töjningsdiagram, sträckgräns, brottgräns, elasticitetsmodul, hållfasthet

Resultat (Exempel)

Spännings-töjningsdiagram från dragprov av gjutjärn.

Tryckprov - bestämning av fjäderkonstant

Tryckprov (bestämning av fjäderkonstant)