Optisk mikroskopi (LOM)

Metoden är mycket snabb och effektiv när det gäller att studera exempelvis mikrostrukturen hos stål, beläggnings-/skikttjocklekar eller avzinkning av mässingsdetaljer. Mikroskopet som används av CSI Nordic tar enkelt bilder upp till 1000 gångers förstoring. I kombination med bildanalys kan vi kvantifiera fasandelar, bestämma porositet och mäta kornstorlek.

  • Instrument: DMRME (med QWIN bildanalys)

  • Tillverkare: Zeiss

  • Mäter: Kornstorlek, skikttjocklek, fasandelar, porositet, spricklängder, omfattning av korrosionsangrepp

  • Resultat: Avbildning av ytan

Resultat (Exempel)

Ljusmikroskopbild av avzinkning i mässingrör.

Ljusmikroskopbild av svetsat stål.