Hårdhetsmätning

Vi mäter hårdhet enligt flera olika standarder och kan leverera resultat i önskad enhet. Vi har erfarenheter från mätningar av många olika material och vi kan mäta hårdheten på allt ifrån stora detaljer till flagor/delar av komponenter som endast är några millimeter stora samt på tunna skikt och beläggningar.

De vanligaste metoderna är:

 • Vickershårdhet
  • Vid Vickers-hårdhetsmätningen används en pyramidformad diamantspets (med en vinkel på 136°) för att göra intryck med en fördefinierad last. Längden på intryckets två diagonaler mäts och medelvärdet samt lasten används för att beräkna Vickershårdhet (HV). Med mätvärdet anges också den använda lasten, t.ex. 100 HV10 betyder att ett värde på 100 uppmättes och en last på 10 kg användes för att göra intryck.
 • Brinell
  • Vid Brinell-hårdhetsmätning används en metallkula för att göra intryck i materialet. Diametern av intrycket mäts över två positioner med 90° vinkel emellan och medelvärdet samt last och kulans diameter används för att beräkna Brinellhårdhet (HB). Med mätvärdet anges den använda lasten samt kulans diameter, t.ex. 100 HBW2,5/10 betyder att ett värde på 100 uppmättes och intrycket gjordes med en 2,5 mm kula gjord av wolframkarbid med en last på 10 kg.
 • Rockwell
  • Vid Rockwell-hårdhetsmätningen används en diamantkon (Rockwell A, C och D) eller en stålkula (Rockwell B, E-H, K). För varje skala (A, B, C, osv.) definieras en förlast och huvudlast. Rockwell C som oftast används för att bestämma bulkhårdhet hos material använder 10 kg som förlast och 150 kg som huvudlast. Vid mätningen lastas först förlasten på och sedan läggs huvudlasten på för en kort tid. Efter att huvudkraften lastats av så mäter man skillnaden i penetrationsdjupet före och efter att huvudlasten lagts på. Med mätvärdet anges provmetoden samt använd skala, t.ex. 55 HRC betyder att ett värde på 55 uppmättes enligt Rockwell C.
 • Shore
  • För hårdhetsmätning av gummi och plaster används oftast en Shore durometer. Det finns flera olika skalor som använder olika laster och mätspetsar som lasten appliceras med. Vanliga skalor är Shore A för mjuka polymera och gummimaterial och Shore D för hårdare plasttyper. Vid Shore A används en 35º stålkon med en plan kontaktyta och en last på ca 8 N medans Shore D använder en spetsig 30º kon och en last på ca 44.5 N. Beroende på materialets hårdhet får man olika intrycksdjup vilket resulterar i högre (hårdare material) eller lägre (mjukare material) Shore värden.
   Tillsammas med Shore hårdhetsvärden anges även skalan t.ex. 85 Shore A, eller Shore A 85, 85A.

Hårdhetsmätning

 • Mikrovickers

 • Vickers

 • Rockwell

 • Brinell

 • Shore A

 • Shore D

Microvickers hårdhetsmätning
Reichert hårdhetsprovare

Resultat (Exempel)

Hårdhetsmätning med Mikrovickers (intryck) på sätthärdat stål.