Röntgenfluorescens (XRF)

Röntgenfluorescens spektroskopi – XRF från engelskan X-ray fluorescence – är en teknik för kemisk analys (elementanalys) av prover. I denna teknik (likt EDX) riktas en energirik röntgenstråle på provet. Den inkommande röntgenstrålen kan excitera elektroner från de inre skalen i provets atomer. När detta sker fylls tomrummet i den inre skalet av en elektron från ett yttre skal. Vid denna förflyttning emitteras energi i form av en foton. Energiinnehållet i dessa fotoner är specifik beroende på vilket ämne de emitterats ifrån och möjliggör analysen av den kemiska sammansättningen i provet.

XRF analysutrustning finns både som stationärer instrument men också som handhållen utrustning.

Användningsområden är:

 • detektion av farliga ämnen i produkter t.ex. i plaster, färg, elektronik
  • RoHS
  • REACH
  • SVHC
 • detektion av tungmetaller i jordprov
 • oförstörande materialbestämning
 • positiv materialidentifikation (PMI) t.ex. sortering av metaller
 • geokemisk analys i gruvindustrin
 • Analys av ädelmetaller
 • Instrument: Niton XL5

 • Tillverkare: Thermo Fisher Scientific

 • Mäter: Energinivån av emitterade röntgenfotoner (röntgenfluorescens)

 • Resultat: Kemisk sammansättning

Resultat (Exempel)

XRF-spektrum för rostfritt stål (EN 1.4404).